Våre tjenester

Våre spesialiteter er tjenester innenfor Drilling, On / Offshore olje og gass installasjoner, Marine, Kran og Energi sektoren generelt.

 • Installasjon og bygging av utstyr på verft i Norge og utlandet
 • FAT og testing av utstyr
 • Mekanisk ferdigstillelse (Mechanical Completion)
 • Test og igangkjøring av utstyr (Pre-Commissioning)
 • Ferdigstillelse og overlevering av utstyr til kunde (Commissioning)
 • Feilsøking og Service på utstyr i operasjon
 • Inspeksjoner og evaluering av teknisk tilstand på utstyr og systemer
 • Feilsøking på Software, E&I, Hydrauliske og Mekaniske systemer
 • Modifikasjoner og ombygninger av utstyr og systemer
 • Vedlikehold og preservering av utstyr som ikke er i daglig bruk
 • Reaktivering av rigg og skip etter endt opplag.
 • Ettersyn og vedlikehold på utstyr i operasjon
 • Bred erfaring innen HVAC med god kompetanse innenfor kjøle- og maskinteknikk fra offshore og landbasert industri
 • Prosjekt ledelse, Byggeledelse og planlegging
 • Regelmessig oppfølging av leverandører og kunder
 • Prosjektering / prosjekt ledelse i forbindelse med nybygging og oppgradering av kraftverk
 • Elektro, fabrikasjon og installasjon av piping samt stillas bygging på kraftverk