Om oss

Vår bakgrunns historie

Vi startet denne virksomheten når nedgangstidene traff markedet hardest, Vi åpnet vårt første kontor, med Norske eiere og ledelse, i Ulsan i Sør Korea 1. Mars 2016. Helt fra starten har vår bedrifts filosofi vært at vi skal gi våre kunder profesjonell service med erfarene og motiverte ansatte med bred internasjonal erfaring til en konkurransedyktig rate.
Offshore CSM ønsker å være kjent for en åpen og troverdig bedriftskultur, noe som er svært viktig for våre ambisjoner og for at vi skal nå våre målsettninger. Ledelsen oppfordrer følgelig til en klar og åpen bedriftskultur hvor daglig dialog mellom ledelse og ansatte er en selvfølge. Dette anser vi som avgjørende for vår suksess og ambisjoner, og for å sikre at kundene blir fornøyd med kvaliteten og måten vi gjennomfører våre oppdrag på.

Vårt firma er bygget opp på å ha erfarne prosjekt ledere, ingeniører, teknikere og medarbeidere generelt innenfor alle fagområder som vi jobber innen. Dette omfatter bred erfaring i prosjekt ledelse, Site ledelse og oppfølging av nybygg, hvor vi utfører installasjon eller installasjons oppfølging, testing og overlevering av systemer og utstyr til kunder i Norge og utland.

Vi har også bred erfaring og kompetanse fra oppgraderings- og modifikasjonsprosjekter, samt administrere og utføre SPS-jobber.  

Eksempler på områder vår erfaring dekker:

  • On/offshore olje og gass - Flytende produksjons og boreplattformer
  • Faste installasjoner
  • Alt drilling relatert utstyr
  • Energi sektoren generelt
  • Maritim næring – Support, Service og Kranskip
  • Landbasert industri og infrastruktur
  • Verftsindustrien i Norge og Asia

Vårt personell og ledelse har omfattende erfaring fra de ledene produsentene av drilling utstyr og kransystemer.

Vi har erfaring og kompetanse til å imøtekomme, og ta hensyn til, de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, helse, miljø og sikkerhet på arbeidet vi utfører.

Vår holdning, og vårt motto, er at vi alltid skal gjøre vårt ytterste for å overgå våre kunders og partneres forventninger når det kommer til kvalitet på utført arbeid, tidsforbruk og kostnader.
Våre medarbeidere er vant til å utføre oppgaver på en profesjonell måte selv under pressede situasjoner for å imøtekomme stramme tidsfrister samt forholde seg til et satt budsjett.

Det er viktig for oss at våre kunder føler at de får den kvaliteten og ytelsen de forventer når de bruker Offshore CSM.

 

Vårt slagord:

"Våre ansatte og de tjenester vi utfører skal overgå deres forventninger"

Vårt mål:

Vårt mål er å utføre rask og profesjonell service til en konkurransedyktig rate for alle våre kunder, for på den måten bidra til å øke verdien av deres investering, samtidig som vi utvikler et spennende og tilfredsstillende arbeidsmiljø for våre ansatte.